International Conference «Mathematical and Informational Technologies, MIT-2011»
(IX Conference «Computational and Informational Technologies for Science,
Engineering and Education»)

Vrnjacka Banja, Serbia, August, 27–31, 2011

Budva, Montenegro, August, 31 – September, 5, 2011

Vasić, Živorad


Visoka škola elektrotehnike i računarstava strukovnih studija
Serbia, Belgrade

Reports list

  1. Vasić Ž.*, Jevremoviс M., Pantiс J.
    Primena softverskog paketa Primavera u planiranju resursa
    *Visoka škola elektrotehnike i računarstava strukovnih studija (Belgrade), Serbia
  2. Vasić Ž.*, Jevremoviс M., Jancev N.
    Uslovi za uspešno predstavljanje firme na Internetu
    *Visoka škola elektrotehnike i računarstava strukovnih studija (Belgrade), Serbia

To participants list

© 1996-2019, Institute of computational technologies of SB RAS, Novosibirsk