International Conference «Mathematical and Informational Technologies, MIT-2011»
(IX Conference «Computational and Informational Technologies for Science,
Engineering and Education»)

Vrnjacka Banja, Serbia, August, 27–31, 2011

Budva, Montenegro, August, 31 – September, 5, 2011

Cvetković S.   Cvetković M.  

Višekriterijumsko odlučivanje o izboru lokacije pri izgradnji mini hidroelektrana primenom PROMETHEE-GAIA metodologije

Reporter: Cvetković S.

U ovim radu je predstavljen strateški značaj lokacije mini hidroelektrana i njen uticaj na poslovanje. Jedan od najvažnijih kriterijuma je smanjenje cene izgradnje i višenamensko korišćene hidropotencijala. Izbor lokacije mini hidrelektrane izvršen je primenom PROMETHEE-GAIA metodologije koja se uspešno primenjuje u rešavanju problema višekriterijumskog odlučivanja. U radu su iznete osnovne teorijske postavke PROMETHEE-GAIA metodologije. Proračun je izveden primenom Decision Lab programa i izvršena je analiza dobijenih rezultata.


To reports list

© 1996-2019, Institute of computational technologies of SB RAS, Novosibirsk