International Conference «Mathematical and Informational Technologies, MIT-2011»
(IX Conference «Computational and Informational Technologies for Science,
Engineering and Education»)

Vrnjacka Banja, Serbia, August, 27–31, 2011

Budva, Montenegro, August, 31 – September, 5, 2011

Petrović V.   Mumovic G.   Kisic E.  

Informacione tehnologije u merno-upravljačkim sistemima

Reporter: Petrović V.

U radu se razmatra primena informacionih tehnologija u merno-upravljačkim sistemima, kao i povezivanje inteligentnih merno-upravljačkih sistema na Internet. Trendovi razvoja upravljačkih sistema idu ka sve većoj hardverskoj decentralizaciji uz istovremenu funkcionalnu povezanost u industrijske mreže. Kao rezultat brzog napretka tehnologije, rešeni su mnogi složeni upravljački zadaci povezivanjem programibilnih logičkih kontrolera (PLC) i eventualno centealnog računara u računarske mreže.


To reports list

© 1996-2019, Institute of computational technologies of SB RAS, Novosibirsk