International Conference «Mathematical and Informational Technologies, MIT-2011»
(IX Conference «Computational and Informational Technologies for Science,
Engineering and Education»)

Vrnjacka Banja, Serbia, August, 27–31, 2011

Budva, Montenegro, August, 31 – September, 5, 2011

Dimić G.   Prokin D.   Kuk K.   Spalevic P.  

Predviđanje uspeha studenata analiziranjem njihovih aktivnosti u Moodle kursu

Reporter: Dimić G.

U ovom radu je opisana primena specifičnih metoda obrazovnog data mininga za analizu aktivnosti studenata u LMS sistemu Moodle u okviru nastave iz predmeta Programabilna logička kola. Utvrđen je obrazac ponašanja na osnovu koga profesor može da predvidi uspeh i ocenu studenata, pomogne studentima koji imaju probleme u učenju i na taj način poboljša efikasnost učenja u celini. Za implementaciju metoda data mininga nad podacima korišćen je besplatni softver Weka.


To reports list

© 1996-2019, Institute of computational technologies of SB RAS, Novosibirsk