International Conference «Mathematical and Informational Technologies, MIT-2011»
(IX Conference «Computational and Informational Technologies for Science,
Engineering and Education»)

Vrnjacka Banja, Serbia, August, 27–31, 2011

Budva, Montenegro, August, 31 – September, 5, 2011

Radenković B.   Baraс D.   Miliс A.   Dordevic V.  

Web okruženje za učenje simulacije diskretnih događaja

Reporter: Radenković B.

U radu je opisan novi pristup za učenje simulacije diskretnih događaja preko veba. Primarni cilj rada je poboljšanje postojećeg elektronskog kursa iz oblasti simulacija i simulacionih jezika razvojem veb okruženja za učenje, kreiranje i testiranje simulacionih modela. Predloženi pristup se zasniva na aplikaciji FONWebGPSS – veb aplikacija dizajnirana i implementirana u Laboratoriji za simulaciju, Fakultet organizacionih nauka. Dat je detaljan opis arhitekture i ključnih komponenata FONWebGPSS aplikacije. Dalje, FONWebGPSS je u potpunosti integirsan u sistem za upravljanje učenjem Moodle. Prikazan je praktičan primer primene FONWebGPSS u rešavanju tipičnog problema simulacije diskretnih događaja.


To reports list

© 1996-2019, Institute of computational technologies of SB RAS, Novosibirsk