International Conference «Mathematical and Informational Technologies, MIT-2011»
(IX Conference «Computational and Informational Technologies for Science,
Engineering and Education»)

Vrnjacka Banja, Serbia, August, 27–31, 2011

Budva, Montenegro, August, 31 – September, 5, 2011

Gavrilovic J.   Saviс A.   Kovacevic I.  

Načini za kreiranje matematičkih edukacionih materijala kod sistema za učenje na daljinu

Reporter: Gavrilovic J.

     Savremeni sistem obrazovanja treba studente da oblikuje kao fleksibilne, samostalne osobe, koji še sa lakoćom prihvatati aktuelne društvene promene i prilagođavati im se. S obzirom na to, čovek današnjice podvrgnut je permanentnom učenju Jedan vid obrazovanja je razvoj logike i intuitivnosti., obisno korz predmete matematickoh profila. Problem u razumevanju nastaje i sa formulama, iskazima koji su za učenike prilicno apstrakti. Potrebno je kreirati programe koji ce pomoci vizuelizaciji pojmova, formula , teorema… na laksi i zanimljiviji nacin pomoci ucenicima da to razumeju
      Postoje razni programio koji razvijanjem intrektivnosti poboljsavaju logiku. Neka rešenja su i besplatna i lako prilagodiva. Malo ovakvih softvera moze biti dostupno i relazovano na internetu. Ovaj rad ce pokazati nacine kreiranja dinamickih matematickim materijala njihovu upotrebu. Analiziraće se neki od softvera po pitanju primene, kvaliteta,  razumljivosti i cene.


To reports list

© 1996-2019, Institute of computational technologies of SB RAS, Novosibirsk