International Conference «Mathematical and Informational Technologies, MIT-2011»
(IX Conference «Computational and Informational Technologies for Science,
Engineering and Education»)

Vrnjacka Banja, Serbia, August, 27–31, 2011

Budva, Montenegro, August, 31 – September, 5, 2011

Vasić Ž.   Jevremoviс M.   Pantiс J.  

Primena softverskog paketa Primavera u planiranju resursa

Reporter: Vasić Ž.

Realizaciju savremenih projekata karekteriše velika složenost, velika finansijska i materijalna sredstva, kao i veliki broj učesnika u projektu. Da bi se jedan projekat sa ovakvim svojstvima mogao realizovati u planiranim okvirima, neophodno je puno stručnog znanja u vođenju odnosno upravljanju projektom, kako bi se ostvarili unapred postavljeni ciljevi. Softverski paket Primavera omogućava lakše planiranje, praćenje i kontrolu realizacije projekata. U ovom radu akcenat je stavljen na planiranje resursa Visoke škole elektrotehnike i računarstva strukovnih studija pomoću pomenutog softverskog paketa, njihovo praćenje i kontrolu angažovanja.


To reports list

© 1996-2019, Institute of computational technologies of SB RAS, Novosibirsk