Международная конференция «Математические и информационные технологии, MIT-2011»
(IX конференция «Вычислительные и информационные технологии в науке,
технике и образовании») № гос. регистрации 0321102644, ISBN 978-5-905569-02-9

Врнячка Баня, Сербия, 27–31 августа 2011 г.

Будва, Черногория, 31 августа – 5 сентября 2011 г.

Radenković B.   Baraс D.   Miliс A.   Dordevic V.  

Web okruženje za učenje simulacije diskretnih događaja

Докладчик: Radenković B.

U radu je opisan novi pristup za učenje simulacije diskretnih događaja preko veba. Primarni cilj rada je poboljšanje postojećeg elektronskog kursa iz oblasti simulacija i simulacionih jezika razvojem veb okruženja za učenje, kreiranje i testiranje simulacionih modela. Predloženi pristup se zasniva na aplikaciji FONWebGPSS – veb aplikacija dizajnirana i implementirana u Laboratoriji za simulaciju, Fakultet organizacionih nauka. Dat je detaljan opis arhitekture i ključnih komponenata FONWebGPSS aplikacije. Dalje, FONWebGPSS je u potpunosti integirsan u sistem za upravljanje učenjem Moodle. Prikazan je praktičan primer primene FONWebGPSS u rešavanju tipičnog problema simulacije diskretnih događaja.


К списку докладов

© 1996-2019, Институт вычислительных технологий СО РАН, Новосибирск