Международная конференция «Математические и информационные технологии, MIT-2011»
(IX конференция «Вычислительные и информационные технологии в науке,
технике и образовании») № гос. регистрации 0321102644, ISBN 978-5-905569-02-9

Врнячка Баня, Сербия, 27–31 августа 2011 г.

Будва, Черногория, 31 августа – 5 сентября 2011 г.

Gavrilovic J.   Saviс A.   Kovacevic I.  

Načini za kreiranje matematičkih edukacionih materijala kod sistema za učenje na daljinu

Докладчик: Gavrilovic J.

     Savremeni sistem obrazovanja treba studente da oblikuje kao fleksibilne, samostalne osobe, koji še sa lakoćom prihvatati aktuelne društvene promene i prilagođavati im se. S obzirom na to, čovek današnjice podvrgnut je permanentnom učenju Jedan vid obrazovanja je razvoj logike i intuitivnosti., obisno korz predmete matematickoh profila. Problem u razumevanju nastaje i sa formulama, iskazima koji su za učenike prilicno apstrakti. Potrebno je kreirati programe koji ce pomoci vizuelizaciji pojmova, formula , teorema… na laksi i zanimljiviji nacin pomoci ucenicima da to razumeju
      Postoje razni programio koji razvijanjem intrektivnosti poboljsavaju logiku. Neka rešenja su i besplatna i lako prilagodiva. Malo ovakvih softvera moze biti dostupno i relazovano na internetu. Ovaj rad ce pokazati nacine kreiranja dinamickih matematickim materijala njihovu upotrebu. Analiziraće se neki od softvera po pitanju primene, kvaliteta,  razumljivosti i cene.


К списку докладов

© 1996-2019, Институт вычислительных технологий СО РАН, Новосибирск