«Актуальні питання медицини : сучасний стан та шляхи розвитку»

23 - 24 March 2012, Ukraine, Lviv

Rubrics: Conference | Medicine

E-mail: nauka@medicinelviv.org.ua

Description:

Міжнародна науково-практична конференцiя
«Актуальні питання  медицини : сучасний  стан  та  шляхи розвитку»
м. Львів, 23-24 березня 2012 р.

Інформація про захід
Організатором науково-практичної конференції «Актуальні питання медицини: сучасний стан та шляхи розвитку» є громадська організація «Львівська медична спільнота» (м. Львів).

Збірнику тез наукових доповідей присвоюється відповідні бібліотечні індекси УДК та ББК.

Інформація про участь:
Учасникам необхідно до 20 березня 2012 року (включно) заповнити online-заявку на участь на офіційному сайті Львівської медичної спільноти у розділі «Заходи» і надіслати тези доповіді в електронному вигляді разом з відсканованою копією квитанції про сплату організаційного внеску на електронну адресу nauka@medicinelviv.org.ua
Мови тез доповіді: українська, російська, англійська та польська.
Форма участi: очна та заочна.
Місце проведення: м. Львів, вул. Матейко, 6, готель «Дністер».

Основні тематичні напрямки конференції:

1. Клінічна медицина
1.1. Акушерство і гінекологія
1.2. Ендокринологія
1.3. Хвороби вуха, горла і носу
1.4. Внутрішні хвороби
1.5. Кардіологія
1.6. Психіатрія
1.7. Очні хвороби
1.8. Педіатрія
1.9. Інфекційні хвороби
1.10. Променева терапія
1.11. Онкологія
1.12. Шкірні та венеричні хвороби
1.13. Нервові хвороби
1.14. Стоматологія
1.15. Травматологія та ортопедія
1.16. Фтізіатрія
1.17. Хірургія
1.18. Нейрохірургія
1.19. Дитяча хірургія
1.20. Анестезіологія і реаніматологія
1.21. Гематологія і переливання крові
1.22. Ревматологія
1.23. Трансплантологія і штучні органи
1.24. Урологія
1.25. Пульмонологія
1.26. Серцево-судинна хірургія
1.27. Наркологія
1.28. Гастроентерологія
1.29. Нефрологія
1.30. Геронтологія і геріатрія

2. Профілактична медицина
2.1. Гігіена
2.2. Епідеміологія
2.3. Охорона здоров'я
2.4. Медицина праці
2.5. Соціологія медицини
2.6. Медико-соціальна експертиза

3. Фармацевтичні науки
3.1. Технологія отримання ліків
3.2. Фармацевтична хімія, фармакогнозія
3.3. Організація фармацевтичної справи

4. Медично-біологічні науки
4.1. Анатомія людини
4.2. Патологічна анатомія
4.3. Патологічна фізіологія
4.4. Токсикологія
4.5. Судова медицина
4.6. Фармакологія, клінічна фармакологія
4.7. Хіміотерапія та антибіотики
4.8. Авіаційна і космічна медицина
4.9. Клінічна імунологія, алергологія
4.10. Клінічна лабораторна діагностика
4.11. Відновлювальна медицина

Вимоги до оформлення тез:

Тези доповіді повинні бути оформлені відповідно до вимог;
Обсяг тез до 5-ти сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація - книжкова;
Поля: верхнє, нижнє і праве - 15 мм, ліве - 20 мм;
Шрифт Times New Roman, розмір - 14, міжрядковий інтервал - 1,5, стиль Normal;
Перший рядок - (шрифт напівжирний курсив, вирівняний по правій стороні) прізвище та ініціали автора, вчене звання або науковий ступінь (для осіб, які її мають); другий рядок - (шрифт курсив, вирівняний по правій стороні), навчальний заклад (подвійний абзац) або місце роботи;
Наступний абзац - (шрифт напівжирний всі прописні, вирівняні по центру) назва тез;
Далі йде текст тез, вирівняний по ширині з відступом зліва 10 мм, сторінки не нумеруються;
Література оформлюється в кінці тексту під назвою "Література" у тексті посилання позначаються квадратними дужками із зазначенням порядкового номера джерела за списком та через кому - номер сторінки, наприклад: [5, c. 57-61].
Назва файлу повинна відповідати імені та прізвищу учасника конференції латиницею (наприклад, Дерко_Петро.doc).

Тема повідомлення повинна містити ім'я та прізвище учасника з обов'язковою вказівкою «на конференцію Центру філологічних досліджень».

N.B. Редакційна колегія залишає за собою право часткового редагування матеріалу, який виконаний або оформлений з порушенням згаданих вище вимог.

Організаційний внесок:

1. Організаційний внесок з учасника конференції складає 80 грн. і використовується на покриття витрат, пов'язаних з опублікуванням збірки тез доповідей і його поштовою розсилкою учасникам.

2. Організаційний внесок учасника конференції сплачується на рахунок відповідального за логістику Організації: Шарапов Олег Володимирович, ПАТ Укрсіббанк, п/р 26254007278152, МФО банку 351005, Код ОКПО 2682623851, призначення платежу: "поповнення рахунку Шарапова О.В.". Квитанція про оплату подається разом із заявкою та тезами доповіді організаційному комітету конференції електронною поштою. Назва файлу повинна відповідати імені та прізвищу учасника конференції та містити слово «квитанція» (наприклад,  Дерко_Петро_квитанція).

3. Учасники з країн СНД сплачують внесок у розмірі 400 російських рублів за допомогою платіжної системи MIGOM.COM. За додатковою інформацією звертайтеся до Оргкомітету конференції.

4. У разі заочної участі у конференції, збірник тез буде відправлений учасникам на поштову адресу, вказану у заявці на протязі десяти днів після проведення заходу.

Контакти:
Громадська організація
«Львівська медична спільнота»
T: (095) 699-93-58
@: nauka@medicinelviv.org.ua
W: www.medicinelviv.org.ua

 

Deadline date: March 20, 2012

Organizers:

Громадська організація
«Львівська медична спільнота» 

Contact information:

Громадська організація
«Львівська медична спільнота»
T: (095) 699-93-58
@: nauka@medicinelviv.org.ua
W: www.medicinelviv.org.ua

Information source: http://conf.nsc.ru/