«Сутність та значення впливу законодавства на розвиток суспільних відносин»

18 - 19 May 2012, Ukraine, Odessa

Rubrics: Conference | Other

E-mail: conf.pfp@blackseafoundationoflaw.org.ua

Description:

Міжнародна науково-практична конференція
«Сутність та значення впливу
законодавства на розвиток суспільних відносин»
м. Одеса, 18-19 травня 2012 р.


Вельмишановні колеги!

Маємо честь і приємність запросити Вас прийняти участь у Міжнародній науково-практичній

конференції «Сутність та значення впливу законодавства на розвиток суспільних відносин», яка буде

організована Причорноморською фундацією права.

Мета науково-практичної конференції – залучення студентів, аспірантів, молодих вчених, практикуючих

юристів до науково-практичної діяльності та стимулювання і підтримка наукової діяльності правничої

спільноти в Україні.

Наукова діяльність є одним з пріоритетним напрямком діяльності Причорноморської фундації права,

оскільки саме лише належне наукове осмислення сутності проблем правового регулювання суспільних

відносин може забезпечити розробку найефективніших способів вирішення цих проблем.

Головні напрями конференції:
- Історія та теорія держави та права, філософія права;
- Конституційне право, муніципальне право;
- Міжнародне публічне та приватне право;
- Екологічне, земельне, аграрне право;
- Цивільне право та процес;
- Сімейне право, житлове право;
- Господарське право та процес;
- Трудове право, право соціального забезпечення;
- Адміністративне право та процес, фінансове, інформаційне право;
- Кримінальне право, кримінально-виконавче право;
- Кримінальний процес, криміналістика.

Офіційні мови конференції: українська, російська та англійська
Місце проведення конференції: м. Одеса, Гагаринське плато 5, ОК «Одеса»
Для участі у конференції необхідно виконати обов’язково наступні
три дії:
І. Заповнити форму заявки на участь у конференції в online режимі, на яку можна перейти за

посиланням, яке містить на офіційному сайті Причорноморської фундації права,

(www.blackseafoundationoflaw.org.ua) в розділі «Події» в інформації про конференцію.

ІІ. Сплатити організаційний внесок у розмірі 80 грн. за наступними банківськими реквізитами:

Банк одержувача: АТ "УкрСиббанк"

Поточний рахунок одержувача: 26206288136500

ОКПО: 1505224406

МФО банка одержувача: 351005

П.І.Б. : Шарапова Зінаїда Олександрівна

Призначення платежу: поповнення поточного рахунку Шарапової З.О. від ПІБ____

Оплату організаційного внеску можна зробити у відділенні будь-якого банку в Україні або через Інтернет

у разі наявності у Вас електронного доступу до Ваших банківських рахунків.

При сплаті організаційного внеску необхідно обов’язково вказати Прізвище, Ім’я, По батькові учасника

конференції.

Організаційний внесок покриває витрати, пов’язані з друком збірника тез конференції. Учасникам

конференції не покриваються витрати, пов’язані з проживанням та харчуванням під час участі у заході.

ІІІ. Надіслати до оргкомітету до 15 травня 2012 р. (включно) на електронну скриньку conf.pfp@gmail.com

наступні документи:
А) тези доповіді на українській, російській чи англійській мові;
Б) відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску (назва файлу має

бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та має

містити у другий часті слово «Квитанція» (наприклад, КалініченкоВ.П._Квитанція)

Вимоги до тез доповідей:
· Обсяг – до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000,

2003, 2007 у вигляді файла з розширенням *.doc; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5

міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм.

· Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: напрямок конференції відповідно до тематики тез

доповіді, прізвище та ініціали автора (ів) (шрифт – напівжирний); посада, навчальний заклад, місце

роботи у разі закінчення навчання; місто, в якому його розташовано, держава (шрифт – курсив); назва

статті (великі літери, шрифт – напівжирний); текст.

Наприклад:
2. Конституційне право, муніципальне право

ад’юнкт кафедри філософії права та юридичної логіки

Національної академії внутрішніх справ

м. Київ, Україна

· Сторінки не нумеруються.

· Назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника

конференції (наприклад, КалініченкоВ.П.)

· Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». У тексті

виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за

списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [2, с. 291]. Інший спосіб оформлення

використаної літератури не допускається.


У разі заочної участі у конференції збірник тез конференції буде надісланий учасникам конференції на

поштову адресу, вказану у заявці, протягом двох тижнів після проведення конференції.


Оргкомітет конференції:
Причорноморська Фундація Права
Адреса для поштової кореспонденції: 65001, Одеса 1, а/с 307
Адреса для відвідувачів: м. Одеса, вул. Жуковського, 33
@: conf.pfp@blackseafoundationoflaw.org.ua
W: www.blackseafoundationoflaw.org.ua
T: +38 099 489 35 92

Deadline date: May 15, 2012

Organizers:

Причорноморська Фундація Права

Contact information:

Причорноморська Фундація Права
Адреса для поштової кореспонденції: 65001, Одеса 1, а/с 307
Адреса для відвідувачів: м. Одеса, вул. Жуковського, 33
@: conf.pfp@blackseafoundationoflaw.org.ua
W: www.blackseafoundationoflaw.org.ua
T: +38 099 489 35 92

Information source: http://conf.nsc.ru/