“Актуальні питання економічних наук”

8 - 9 June 2012, Ukraine, Odessa

Rubrics: Conference | Economics

E-mail: info@cesd.org.ua

Description:

Міжнародна науково-практична конференція
“Актуальні питання економічних наук”
8 – 9 червня 2012 р.


МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ - публікація наукових результатів економічних досліджень ведучих учених, аспірантів, студентів вузів; пошук рішень з актуальних проблем сучасної економічної науки, встановлення контактів між вченими різних країн, обaмін науковими результатами і дослідницьким досвідом.

Головні напрями конференції:

- Економічна теорія.
- Світова економіка.
- Менеджмент.
- Маркетинг.
- Управління інноваціями та інноваційною діяльністю.
- Регіональна економіка.
- Логістика.
- Економіка народонаселення і демографія.
- Економіка та управління якістю.
- Економічна безпека.
- Управління знаннями в аспекті розвитку економічних наук.
- Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами (промисловості, АПК і сільського господарства, будівництва, транспорту, зв'язку та інформатики, сфери послуг).
- Економіка праці та управління персоналом.
- Бухгалтерський облік та аудит.
-Фінанси та податкова політика.

Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська.


Місце проведення конференції: м. Одеса, Гагарінське плато, 5, ОК «Одеса».

Форма участи: дистанційна.

Збірник тез конференції буде надісланий учасникам конференції на поштову адресу, вказану у заявці, протягом десяти днів після проведення конференції.

Для участі у конференції необхідно виконати обов’язково наступні дії:


І. Заповнити форму заявки на участь у конференції в online режимі, на яку можна перейти за посиланням:


ІІ. Сплатити організаційний внесок у розмірі 85 грн. за наступними банківськими реквізитами:

Банк одержувача: АТ "УкрСиббанк"

Поточний рахунок одержувача: 26257007211655

ОКПО: 1063825921

МФО банка одержувача: 351005

П.І.Б.: Десяткіна Ельза Миколаївна

Призначення платежу: поповнення рахунку Десяткіної Е.М. від П.І.Б.

______________________________________________________________________________

Для учасників з Росії, організаційний внесок становить 600 російських рублів

Банк посредник: ОАО «Промсвязьбанк», г. Москва

БИК 044525555
ИНН 7744000912

К/с № 30101810400000000555 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России.

Банк получателя: АО «УкрСиббанк», Харьков, Украина сч. 30111810300000916401

swift: PRMSRUMM

Получатель: сч. 26202353437600

Ф.И.О.: Десяткина Эльза Николаевна

Назначение платежа: пополнение текущего счета Десяткиной Э.Н. от Ф.И.О.

_______________________________________


При сплаті організаційного внеску необхідно  обов’язково вказати Прізвище, Ім’я, По батькові учасника конференції.

Організаційний внесок покриває витрати, пов’язані з друком збірника тез конференції. Учасникам конференції не покриваються витрати, пов’язані з проживанням та харчуванням під час участі у заході.

ІІІ. Надіслати до оргкомітету до 7 червня 2012 р. (включно) на електронну скриньку conf@cesd.org.ua наступні документи:

А) тези доповіді на українській, російській чи англійській мові;

Б) відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску (назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та має містити у другий часті слово «Квитанція» (наприклад, Тичина С.Р._Квитанція)


Вимоги до тез доповідей:

Обсяг – до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007 у вигляді файла з розширенням *.doc; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм.
Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: напрямок конференції відповідно до тематики тез доповіді, прізвище та ініціали автора(не більше двох) (шрифт – напівжирний); посада, навчальний заклад, місце роботи у разі закінчення навчання; місто, в якому його розташовано, держава (шрифт – курсив); назва статті (великі літери, шрифт – напівжирний); текст.
Наприклад:

Секція.

Тичина С.Р.

Старший викладач кафедри менеджменту

Вінницького фінансово-економічного університету

м. Вінниця, Україна

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ


Сторінки не нумеруються.
Назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (наприклад, Тичина С.Р.)
Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [5, с. 115]. Інший спосіб оформлення використаної літератури не допускається.

Контактні дані Оргкомітету конференції:
Центр економічних досліджень та розвитку
Адреса для поштової кореспонденції: 65001, Одеса 1, а/с 332
Адреса для відвідувачів: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 17
W:  www.cesd.org.ua
@: info@cesd.org.ua
T: +38 066 649 13 14

Deadline date: June 7, 2012

Organizers:

Центр економічних досліджень та розвитку

Contact information:

Центр економічних досліджень та розвитку
Адреса для поштової кореспонденції: 65001, Одеса 1, а/с 332
Адреса для відвідувачів: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 17
W:  www.cesd.org.ua
@: info@cesd.org.ua
T: +38 066 649 13 14

Information source: http://conf.nsc.ru/