VІІ Міжнародна науково-теоретична конференція молодих учених і студентів "Актуальні проблеми економічного і соціального розвитку виробничої сфери"

20 - 21 May 2010, Ukraine, Donetsk

Rubrics: Technology

E-mail: okcana1976@list.ru

Description:
Проводиться ДВНЗ "ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"
Тематичні напрями конференції
 теорія формування соціально-трудових відносин в умовах транзитивної економіки;
 теоретичні основи економіки і соціології праці;
 теорія управління персоналом;
 теорія маркетингової політики виробничої сфери;
 математичний апарат моделювання економічних процесів розвитку;
 теорія фінансового менеджменту і інвестиційної діяльності;
 теорія менеджменту інноваційної діяльності.
Офіційні мови конференції – українська, російська, англійська, французька.Доповіді, заявки на участь і платіжні документи необхідно подати за адресою оргкомітету до 1 травня 2010 р.
Вимоги до оформлення рукописів
1. Обсяг рукопису – до 3 повних сторінок.
2. Поля повинні дорівнювати: верхнє, нижнє і праве – 2 см, ліве – 3 см. шрифт – Times New Roman, 14 пт. Міжрядковий інтервал – 1,5; Абзац – 1,0 см.
3. З правого боку сторінки прізвище і ініціали автора, звання, ступінь – звичайний шрифт, нижче – вуз (організація) повністю – курсивом.
4. Далі – назва доповіді (заголовні букви без застосування Caps Look, по центру, напівжирний шрифт).
5. Формули мають бути набрані в редакторі формул, рисунки згруповані.

До оргкомітету необхідно електронною або звичайною поштою надіслати наступні документи:
1. Дві друкованих копії доповіді.
2. Друкований варіант заявки.
3. Копію платіжного документа (відсканувати).
4. Електронний варіант доповіді. Назва файлу повинна відповідати прізвищу першого автора матеріалів.
5. Електронний варіант заявки.

Матеріали без електронних версій розглядатися не будуть і поверненню не підлягають.Для оплати організаційних витрат і витрат на видання збірки доповідей необхідно внести організаційний внесок у розмірі 30 грн. за одну сторінку тексту (без ПДВ).
Реквізити для оплати організаційного внеску:
83050, м. Донецьк, вул. Артема, 96
ОКПО 36559634


Одержувач:
Донецька міська громадська організація «Асоціація менеджерів з управління персоналом»

Банк одержувача:
Центрально-міське відділення
ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Донецьк
МФО 380805 м. Київ
р/р 26007194995

Призначення платежу:
Організаційний внесок за участь у конференції Прізвище ініціали учасника. Без ПДВ.


Contact information:
Адрес: Навчально-науковий інститут «Вища школа економіки і менеджменту» вул. Артема, 58; Тел: (062) 301 09 25, 067-993-62-26; Факс: (062) 304 67 22;

Information source: http://conference.scholar.ru/