І Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток бізнесу: національний та міжнародний дискурс»

21 May 2010, Ukraine, Donetsk

Rubrics: Conference | Psychology

E-mail: interecon@kaf.donduet.edu.ua

Description:

Присвячується 90-річчю ДонНУЕТ імені Михайла Туган-БарановськогоОсновні напрямки роботи конференції (секції) і питання:
1. Теорія ринку та підприємництва;
2. Національний досвід організації та управління в підприємництві;
3. Міжнародний бізнес;
4. Інституційне забезпечення бізнесу.
Вимоги щодо оформлення матеріалів:
До друку приймаються тези доповідей учасників обсягом 2 сторінки формату А4, включаючи список використаної літератури за нижченаведеною схемою:
• праворуч у верхньому куточку сторінки слід вказати секцію конференції, нижче П.І.Б., ступінь і звання автора, місце роботи чи навчання. Нижче посередині сторінки вказати назву доповіді жирним шрифтом Times New Roman 14 великими літерами. Нижче через один порожній рядок розмістити анотацію до тексту доповіді обсягом до 5 рядків. Нижче через один порожній рядок текст доповіді;
• текст друкується з дотриманням таких вимог: поля: 20 мм з усіх боків сторінки; Times New Roman, розмір – 14, відстань між рядками – 1 інтервал;
• наприкінці публікації наводиться список використаних джерел.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Для участі у конференції потрібно:

Надіслати до 15 квітня 2010 р. заявку на участь у конференції і матеріали тез доповіді у паперовому та електронному варіантах за адресою:
Кафедра міжнародної економіки
(ауд. 4428)
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
бул. Шевченка, 30
м. Донецьк – 83017, Україна

або в електронному варіанті
на електронну пошту: interecon@kaf.donduet.edu.ua
 

Contact information:

Адрес: бул. Шевченка, 30; Тел: (+38) 050–478-19-81; Факс: (0622) 95-34-47;

Information source: http://conference.scholar.ru/