Міжнародна науково-практична конференція «Психологія і педагогіка: методика та проблеми практичного застосування»

9 - 10 September 2011, Ukraine, Odessa

Rubrics: Conference | Pedagogics, Psychology

Activity URL: http://pifp.org.ua/index.php/conference

Description:

Південна фундація педагогіки запрошує Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції

 

«Психологія і педагогіка: методика та проблеми практичного застосування»

 

9-10 вересня 2011 р. м. Одеса

 

 

Метою конференції є обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної педагогічної та психологічної наук. В даний час всі наукові напрямки розвиваються достатньо динамічно, а тому публікація результатів досліджень є надзвичайно відповідальним і важливим кроком для вченого. З'являється безліч нових оригінальних ідей, теорій, які заслуговують найпильнішої уваги наукової громадськості.

 

Головні напрями конференції:

СЕКЦІЯ 1. Загальна психологія та психологія особистості.

СЕКЦІЯ 2. Психологія розвитку.

СЕКЦІЯ 3. Педагогічна та корекційна психологія.

СЕКЦІЯ 4. Психологія праці, інженерна психологія та ергономіка.

СЕКЦІЯ 5. Соціальна і юридична психологія.

СЕКЦІЯ 6. Психологічні аспекти міжетнічних і міжкультурних відносин.

СЕКЦІЯ 7. Загальна педагогіка.

СЕКЦІЯ 8. Філософія сучасної освіти. Сучасні педагогічні технології та методики.

СЕКЦІЯ 9. Сучасні психологічні методи і моделі у викладанні.

СЕКЦІЯ 10. Теорія, методика і організація соціально-культурної діяльності.

СЕКЦІЯ 11. Перехід до багаторівневої вищої освіти: проблеми і перспективи.

СЕКЦІЯ 12. Управління системою вищої освіти в умовах модернізації.

Офіційні мови конференції: українська, англійська та російська.

 

Місце проведення конференції: м. Одеса, вул. Сонячна, 5, БЦ «Сонячний»

Для участі у конференції необхідно:

1. До 5 вересня 2011 року (включно) надіслати на електрону адресу: conf@pifp.org.ua

1.1. тези доповіді на українській, російській чи англійській мові;

1.2. відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску (назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та має містити у другий часті слово «Квитанція» (наприклад, Васильєв В.Д._Квитанція)

2. Заповнити анкету учасника на сайті Південної фундації педагогіки.

 

ЗАПОВНИТИ ЗАЯВКУ НА УЧАСТЬ ОН-ЛАЙН

 

3. Сплатити організаційний внесок (80 грн.) можна за наступними банківськими реквізитами:

Банк одержувача: АТ "УкрСиббанк"

Поточний рахунок одержувача: 26256007178595

ОКПО: 1505224406

МФО банка одержувача: 351005

П.І.Б. : Гончарук Анатолій Іванович

Призначення платежу: поповнення рахунку Гончарук А.І від П.І.Б._______

Оплату організаційного внеску можна зробити у відділенні будь-якого банку в Україні або через Інтернет у разі наявності у Вас електронного доступу до Ваших банківських рахунків.

* При сплаті організаційного внеску необхідно  обов’язково вказати Прізвище, Ім’я, По батькові учасника конференції.

** Тези, які не відповідають вказаним вимогам оформлення до розгляду не приймаються.

Вимоги до тез доповідей:

  • Обсяг – до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007 у вигляді файла з розширенням *.doc; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм.
  • Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: напрямок конференції відповідно до тематики тез доповіді, прізвище та ініціали автора (ів) (шрифт – напівжирний); посада, навчальний заклад, місце роботи у разі закінчення навчання; місто, в якому його розташовано, держава (шрифт – курсив); назва статті (великі літери, шрифт – напівжирний); текст.

Наприклад:

Стрельчук Г.М.

ассистент кафедри дошкільної педагогіки і психології

Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженко

м. Глухів, Україна

УМОВИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ДИТИНИ В ПРОЦЕСІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ

  • Сторінки не нумеруються.
  • Назва файлу має бути підписана латинськими літерами відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (наприклад, KalinichenkoV.P.)
  • Використана література оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [2, с. 291].

У разі заочної участі у конференції збірник тез конференції буде надісланий учасникам конференції на поштову адресу, вказану у заявці, протягом десяти днів після проведення конференції. 

 

ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ЗАХІД У ФОРМАТІ MS WORD

Deadline date: August 5, 2011

Organizers:

Contact information:

Оргкомітет конференції:

Південна фундація педагогіки

Адреса для пошти : 65001, Одеса 1, а/с 350

Офіційна веб-сторінка : www.pifp.org.ua

Електронна пошта : conf@pifp.org.ua

Контактний телефон : +38 099 431 12 14

Information source: http://conf.nsc.ru/