Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми правотворчості очима науковців» м. Одеса, 01-02 листопада 2011р.

1 - 2 November 2011, Ukraine, Odessa

Rubrics: Conference | Other

Activity URL: http://blackseafoundationoflaw.org.ua

E-mail: conf.pfp@gmail.com

Description:

Маємо честь і приємність запросити Вас прийняти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми правотворчості очима науковців», яка буде організована Причорноморською фундацією права.

Мета науково-практичної конференції – залучення студентів, аспірантів, молодих вчених, практикуючих юристів до науково-практичної діяльності та стимулювання і підтримка наукової діяльності правничої спільноти в Україні.

Наукова діяльність є одним з пріоритетним напрямком діяльності Причорноморської фундації права, оскільки саме лише належне наукове осмислення сутності проблем правового регулювання суспільних відносин може забезпечити розробку найефективніших способів вирішення цих проблем.

Головні напрями конференції:

    Історія та теорія держави та права, філософія права;
    Конституційне право, муніципальне право;
    Міжнародне публічне та приватне право;
    Екологічне, земельне, аграрне право;
    Цивільне право та процес;
    Сімейне право, житлове право;
    Господарське право та процес;
    Трудове право, право соціального забезпечення;
    Адміністративне право та процес, фінансове, інформаційне право;
    Кримінальне право, кримінально-виконавче право;
    Кримінальний процес, криміналістика.

Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська

Місце проведення конференції: м. Одеса, Гагаринське плато 5, ОК «Одеса»

Для участі у конференції необхідно виконати обов’язково наступні

три дії:

І. Заповнити форму заявки на участь у конференції в online режимі, на яку можна перейти за посиланням, яке містить на офіційному сайті Причорноморської фундації права, (www.blackseafoundationoflaw.org.ua) в розділі «Події» в інформації про конференцію.

ЗАПОВНИТИ ЗАЯКУ НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

ІІ. Сплатити організаційний внесок у розмірі 70 грн. за наступними банківськими реквізитами:

Банк одержувача: АТ "УкрСиббанк"

Поточний рахунок одержувача: 26206288136500

ОКПО: 1505224406

МФО банка одержувача: 351005

П.І.Б. : Шарапова Зінаїда Олександрівна

Призначення платежу: поповнення поточного рахунку Шарапової З.О. від ПІБ____

Оплату організаційного внеску можна зробити у відділенні будь-якого банку в Україні або через Інтернет у разі наявності у Вас електронного доступу до Ваших банківських рахунків.

При сплаті організаційного внеску необхідно обов’язково вказати Прізвище, Ім’я, По батькові учасника конференції.

Організаційний внесок покриває витрати, пов’язані з друком збірника тез конференції. Учасникам конференції не покриваються витрати, пов’язані з проживанням та харчуванням під час участі у заході.

ІІІ. Надіслати до оргкомітету до 28 жовтня 2011 р. (включно) на електронну скриньку conf.pfp@gmail.com наступні документи:

А) тези доповіді на українській, російській чи англійській мові;

Б) відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску (назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та має містити у другий часті слово «Квитанція» (наприклад, КалініченкоВ.П._Квитанція)

Вимоги до тез доповідей:

· Обсяг – до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007 у вигляді файла з розширенням *.doc; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм.

· Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: напрямок конференції відповідно до тематики тез доповіді, прізвище та ініціали автора (ів) (шрифт – напівжирний); посада, навчальний заклад, місце роботи у разі закінчення навчання; місто, в якому його розташовано, держава (шрифт – курсив); назва статті (великі літери, шрифт – напівжирний); текст.

Наприклад:

2. Конституційне право, муніципальне право

Старостенко К.О.

ад’юнкт кафедри філософії права та юридичної логіки

Національної академії внутрішніх справ

м. Київ, Україна

СОЦІАЛЬНІ УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИРОДНОГО ПРАВА

· Сторінки не нумеруються.

· Назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (наприклад, КалініченкоВ.П.)

· Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [2, с. 291]. Інший спосіб оформлення використаної літератури не допускається.

У разі заочної участі у конференції збірник тез конференції буде надісланий учасникам конференції на поштову адресу, вказану у заявці, протягом двох тижнів після проведення конференції.

Deadline date: October 28, 2011

Organizers:

Оргкомітет конференції:

Причорноморська Фундація Права
Адреса для поштової кореспонденції: 65001, Одеса 1, а/с 307

Адреса для відвідувачів: м. Одеса, вул. Жуковського, 33

@: conf.pfp@gmail.com

W: www.blackseafoundationoflaw.org.ua

T: +38 091 342 65 42

Contact information:

Адреса для поштової кореспонденції: 65001, Одеса 1, а/с 307
Адреса для відвідувачів: м. Одеса, вул. Жуковського, 33

@: conf.pfp@gmail.com
W: www.blackseafoundationoflaw.org.ua

T: +38 091 342 65 42

Information source: http://conf.nsc.ru/