«СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ»

28 January 2012, Ukraine, Львів

Rubrics: Conference | Other

E-mail: office@wcenter.org.ua

Description:

Всеукраїнська науково-практична конференція


«СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ»

м. Львів, 28 січня 2012 р.

 

Мета конференції - публікація наукових результатів правничих досліджень аспірантів, студентів та молодих правників; пошук рішень з актуальних проблем сучасної правової науки, встановлення контактів між молодими вченими різних країн, обмін науковими результатами та дослідницьким досвідом.

 

Робота конференції проходитиме по наступним тематичним напрямкам:


теорія та історія держави та права;
конституційне право;
кримінальне право та процес;
цивільне право та процес;
господарське право та процес;
адміністративне та фінансове право;
трудове право та право соціального забезпечення;
міжнародне право та право ЄС;
порівняльне правознавство;
кримінально-виконавче право та кримінологія;
криміналістики та судова експертиза;
екологічне, земельне та аграрне право.

Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська.

Форма участі в конференції: заочна

Deadline date: January 26, 2012

Organizers:

Західноукраїньска організація

«Центр правничих ініціатив»

Contact information:

Західноукраїньска організація

«Центр правничих ініціатив»


Адреса для кореспонденції: м. Львів, а/с 6153, 79000

Електронна пошта: office@wcenter.org.ua

Офіційний веб-сайт: www.wcenter.org.ua

Телефон: +38 091 328 3177
 

Information source: http://conf.nsc.ru/