«Національне та міжнародно-правове забезпечення стабільного розвитку»

2 - 3 March 2012, Ukraine, Lviv

Rubrics: Conference | Other

Activity URL: http://wcenter.org.ua

E-mail: office@wcenter.org.ua

Description:

Міжнародна науково-практична конференція
«Національне та міжнародно-правове забезпечення  стабільного розвитку»
м. Львів, 2-3 березня 2012 р.

Мета конференції - публікація наукових результатів правничих досліджень аспірантів, студентів та молодих правників; пошук рішень з актуальних проблем сучасної правової науки, встановлення контактів між молодими вченими різних країн, обмін науковими результатами та дослідницьким досвідом.
Робота конференції проходитиме по наступним тематичним напрямкам:

-теорія та історія держави та права;
-конституційне право;
-кримінальне право та процес;
-цивільне право та процес;
-господарське право та процес;
-адміністративне та фінансове право;
-трудове право та право соціального забезпечення;
-міжнародне право та право ЄС;
-порівняльне правознавство;
-кримінально-виконавче право та кримінологія;
-криміналістики та судова експертиза;
-екологічне, земельне та аграрне право.
Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська.
Форма участі в конференції: очна, заочна.
У разі заочної участі у конференції збірник тез конференції буде надісланий учасникам конференції на поштову адресу, вказану у заявці, протягом десяти днів після проведення конференції.
Збірник тез конференції буде надісланий учасникам конференції на поштову адресу, вказану у заявці, протягом десяти днів після проведення конференції.
Бажаючі прийняти участь у роботі конференції повинні до 29 лютого 2012 р. (включно) виконати наступні умови:
1) направити на електронну скриньку оргкомітету nauka.cpi@wcenter.org.ua тези доповіді на українській, російській чи англійській мові (шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, обсяг – до 5 сторінок включно), а також відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску (назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (приклад: Гончар ТВ_Квитанція)
2) заповнити електрону заявку на участь в конференції.

Електронну форму заявки можна зайти за адресою: www.wcenter.org.ua
Для участі в роботі конференції необхідно сплатити організаційний внесок у розмірі 80 грн. за наступними банківськими реквізитами:
Банк одержувача: АТ "УкрСиббанк"
П.І.Б. члена організаційного комітету відповідального за логістику: Лісовська Станіслава Михайлівна
ОКПО: 1576801565
МФО банка одержувача: 351005
Банк одержувача: АТ "УкрСиббанк"
Поточний рахунок одержувача: 26205316689500
Призначення платежу: поповнення поточного рахунку Лісовської С.М. від ПІБ ______

При сплаті організаційного внеску необхідно  обов’язково вказати Прізвище, Ім’я, По батькові учасника конференції.
Організаційний внесок покриває витрати, пов’язані з друком збірника тез конференції та їх пересилкою учаснику конференції у разі заочної участі у заході. Учасникам конференції не покриваються витрати, пов’язані з проживанням та харчуванням під час участі у заході.
Стаття для подання на конференції має бути оформлена за зразком
Погорілов Леонід Вікторович
аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Текст статті

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Семенов О.Ф. Запобігання торгівлі людьми: криміналістичні аспекти. – К: Істина. – 2005. – 350 с.

Література оформлюється без повторів. У тексті статті посилання на літературу робляться у квадратних дужках із вказанням номеру джерела в списку літератури та сторінки у джерелі (наприклад: [3, 154]).

Контактна інформація оргкомітету конференції:
Західноукраїньска організація
«Центр правничих ініціатив»
Адреса для кореспонденції: м. Львів, а/с 6153, 79000
Електронна пошта: office@wcenter.org.ua
Офіційний веб-сайт: www.wcenter.org.ua
Телефон: +38 091 328 3177

 

 

 

 

 

 

Deadline date: February 29, 2012

Organizers:

Західноукраїньска організація
«Центр правничих ініціатив»

Contact information:

Західноукраїньска організація
«Центр правничих ініціатив»
Адреса для кореспонденції: м. Львів, а/с 6153, 79000
Електронна пошта: office@wcenter.org.ua
Офіційний веб-сайт: www.wcenter.org.ua
Телефон: +38 091 328 3177

Information source: http://conf.nsc.ru/