«Аграрна наука та практика на сучасному етапі розвитку: досвід, проблеми та шляхи їх вирішення»

16 - 17 March 2012, Ukraine, Lviv

Rubrics: Conference | Biology

Activity URL: http://agrofoundation.lviv.ua

E-mail: nauka@agrofoundation.lviv.ua

Description:

Міжнародна науково-практична конференція
«Аграрна наука та практика на сучасному етапі розвитку:
досвід, проблеми та шляхи їх вирішення»
м. Львів, 16 - 17 березня 2012 р.
Метою конференції є обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної аграрної науки. В даний час всі наукові напрямки розвиваються достатньо динамічно, а тому публікація результатів досліджень є надзвичайно відповідальним і важливим кроком для вченого. З'являється безліч нових оригінальних ідей, теорій, які заслуговують найпильнішої уваги наукової громадськості.
Робота конференції проходитиме за наступними тематичними напрямками:

-Історія сільськогосподарських наук
-Інженерно-технічне забезпечення АПК
-Економіка та управління АПК
-Загальне землеробство
-Агрохімія
-Селекція і насінництво
-Овочівництво
-Плодівництво
-Виноградарство
-Рослинництво
-Кормовиробництво і луківництво
-Первинна обробка продуктів та рослинництва
-Зоотехнія
-Лісове господарство
-Водні, біологічні ресурси та аквакультура
-Актуальні питання ветеринарної медицини та мікробіології
-Агрономія та агроекологія
-Землевпорядкування та кадастри

Офіційні мови конференції: українська, російська та англійська.

Місце проведення конференції: м. Львів, проспект Чорновола, 7.

Форма участі в конференції: очна та заочна.
Для участі у конференції необхідно:
1. До 13 березня 2012 року (включно) надіслати на електрону адресу  nauka@agrofoundation.lviv.ua
1.1. тези доповіді на українській, російській чи англійській мові;
1.2. відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску (назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та має містити у другий часті слово «Квитанція» (наприклад, Васильєв В.Д._Квитанція)
2.  Заповнити анкету учасника на сайті Львівської аграрної фундації (розділ Наукові заходи)
3. Сплатити організаційний внесок (80 грн.) можна за наступними банківськими реквізитами:
Банк одержувача: АТ "УкрСиббанк"
Картковий рахунок одержувача: 26251007297802
ОКПО: 1505815763
МФО банка одержувача: 351005
П.І.Б.: Гончарук Євгенія Олександрівна
Призначення платежу: поповнення карткового рахунку Гончарук Є. О. від П.І.Б._______
Оплату організаційного внеску можна зробити у відділенні будь-якого банку в Україні або через Інтернет у разі наявності у Вас електронного доступу до Ваших банківських рахунків. При сплаті організаційного внеску необхідно обов’язково вказати Прізвище, Ім’я, По батькові учасника конференції. Щодо реквізитів для учасників з країн СНД, просимо звертатися до організаторів: nauka@agrofoundation.lviv.ua
Вимоги до тез доповідей:
Обсяг – до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007 у вигляді файла з розширенням *.doc; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм.
Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: напрямок конференції відповідно до тематики тез доповіді, прізвище та ініціали автора (ів) (шрифт – напівжирний); посада, навчальний заклад, місце роботи у разі закінчення навчання; місто, в якому його розташовано, держава (шрифт – курсив); назва статті (великі літери, шрифт – напівжирний); текст.
Наприклад:
Пустовой О.Б.
асистент кафедри земельного кадастру
Одеського державного аграрного університету.
м. Одеса, Україна
УМОВИ ДЛЯ РОЗВИТКУ САДІВНИЦТВА
Сторінки не нумеруються.

Назва файлу має бути підписана латинськими літерами відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (наприклад, Kalinichenko V.P.)

Використана література оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [2, с. 291].
Тези, які не відповідають вказаним вимогам оформлення до розгляду не приймаються.
Збірнику наукових праць за матеріалами наукової конференції присвоюється відповідні бібліотечні індекси УДК та ББК.
У разі заочної участі у конференції збірник тез конференції буде надісланий учасникам конференції на поштову адресу, вказану у заявці, протягом десяти днів після проведення конференції.

Міжнародна науково-практична конференція
«Аграрна наука та практика на сучасному етапі розвитку:
досвід, проблеми та шляхи їх вирішення»
м. Львів, 16 - 17 березня 2012 р.
Метою конференції є обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної аграрної науки. В даний час всі наукові напрямки розвиваються достатньо динамічно, а тому публікація результатів досліджень є надзвичайно відповідальним і важливим кроком для вченого. З'являється безліч нових оригінальних ідей, теорій, які заслуговують найпильнішої уваги наукової громадськості.
Робота конференції проходитиме за наступними тематичними напрямками:

-Історія сільськогосподарських наук
-Інженерно-технічне забезпечення АПК
-Економіка та управління АПК
-Загальне землеробство
-Агрохімія
-Селекція і насінництво
-Овочівництво
-Плодівництво
-Виноградарство
-Рослинництво
-Кормовиробництво і луківництво
-Первинна обробка продуктів та рослинництва
-Зоотехнія
-Лісове господарство
-Водні, біологічні ресурси та аквакультура
-Актуальні питання ветеринарної медицини та мікробіології
-Агрономія та агроекологія
-Землевпорядкування та кадастри

Офіційні мови конференції: українська, російська та англійська.

Місце проведення конференції: м. Львів, проспект Чорновола, 7.

Форма участі в конференції: очна та заочна.
Для участі у конференції необхідно:
1. До 13 березня 2012 року (включно) надіслати на електрону адресу  nauka@agrofoundation.lviv.ua
1.1. тези доповіді на українській, російській чи англійській мові;
1.2. відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску (назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та має містити у другий часті слово «Квитанція» (наприклад, Васильєв В.Д._Квитанція)
2.  Заповнити анкету учасника на сайті Львівської аграрної фундації (розділ Наукові заходи)
3. Сплатити організаційний внесок (80 грн.) можна за наступними банківськими реквізитами:
Банк одержувача: АТ "УкрСиббанк"
Картковий рахунок одержувача: 26251007297802
ОКПО: 1505815763
МФО банка одержувача: 351005
П.І.Б.: Гончарук Євгенія Олександрівна
Призначення платежу: поповнення карткового рахунку Гончарук Є. О. від П.І.Б._______
Оплату організаційного внеску можна зробити у відділенні будь-якого банку в Україні або через Інтернет у разі наявності у Вас електронного доступу до Ваших банківських рахунків. При сплаті організаційного внеску необхідно обов’язково вказати Прізвище, Ім’я, По батькові учасника конференції. Щодо реквізитів для учасників з країн СНД, просимо звертатися до організаторів: nauka@agrofoundation.lviv.ua
Вимоги до тез доповідей:
Обсяг – до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007 у вигляді файла з розширенням *.doc; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм.
Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: напрямок конференції відповідно до тематики тез доповіді, прізвище та ініціали автора (ів) (шрифт – напівжирний); посада, навчальний заклад, місце роботи у разі закінчення навчання; місто, в якому його розташовано, держава (шрифт – курсив); назва статті (великі літери, шрифт – напівжирний); текст.
Наприклад:
Пустовой О.Б.
асистент кафедри земельного кадастру
Одеського державного аграрного університету.
м. Одеса, Україна
УМОВИ ДЛЯ РОЗВИТКУ САДІВНИЦТВА
Сторінки не нумеруються.

Назва файлу має бути підписана латинськими літерами відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (наприклад, Kalinichenko V.P.)

Використана література оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [2, с. 291].
Тези, які не відповідають вказаним вимогам оформлення до розгляду не приймаються.
Збірнику наукових праць за матеріалами наукової конференції присвоюється відповідні бібліотечні індекси УДК та ББК.
У разі заочної участі у конференції збірник тез конференції буде надісланий учасникам конференції на поштову адресу, вказану у заявці, протягом десяти днів після проведення конференції.

Львівська аграрна фундація

Інтернет-сторінка: www.agrofoundation.lviv.ua
Електронна пошта: nauka@agrofoundation.lviv.ua
Контактний телефон: +38 050 272 33 55

Deadline date: March 13, 2012

Organizers:

Львівська аграрна фундація

Contact information:

Львівська аграрна фундація

Інтернет-сторінка: www.agrofoundation.lviv.ua
Електронна пошта: nauka@agrofoundation.lviv.ua
Контактний телефон: +38 050 272 33 55

Information source: http://conf.nsc.ru/