Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання реалізації чинних національних та міжнародних нормативно-правових актів»

16 - 17 March 2012, Ukraine, Odessa

Rubrics: Other

Activity URL: http:// http://blackseafoundationoflaw.org.uа

Description:
Міжнародна науково-практична конференція
«Актуальні питання реалізації чинних національних
та міжнародних нормативно-правових актів»
м. Одеса, 16-17 березня 2012 р.

Вельмишановні колеги!

Маємо честь і приємність запросити Вас прийняти участь у Міжнародній науково-практичній конференції
«Актуальні питання реалізації чинних національних та міжнародних нормативно-правових актів»
,яка буде організована Причорноморською фундацією права.

Мета науково-практичної конференції – залучення студентів, аспірантів, молодих вчених, практикуючих юристів до науково-практичної діяльності та стимулювання і підтримка наукової діяльності правничої спільноти в Україні.
Наукова діяльність є одним з пріоритетним напрямком діяльності Причорноморської фундації права, оскільки саме лише належне наукове осмислення сутності проблем правового регулювання суспільних відносин може забезпечити розробку найефективніших способів вирішення цих проблем.
Головні напрями конференції:
-Історія та теорія держави та права, філософія права;
-Конституційне право, муніципальне право;
-Міжнародне публічне та приватне право;
-Екологічне, земельне, аграрне право;
-Цивільне право та процес;
-Сімейне право, житлове право;
-Господарське право та процес;
-Трудове право, право соціального забезпечення;
-Адміністративне право та процес, фінансове, інформаційне право;
-Кримінальне право, кримінально-виконавче право;
-Кримінальний процес, криміналістика.
-Офіційні мови конференції: українська, російська та англійська
-Місце проведення конференції: м. Одеса, Гагаринське плато 5, ОК «Одеса»

Для участі у конференції необхідно виконати обов’язково наступні
три дії:
І. Заповнити форму заявки на участь у конференції в online режимі, на яку можна перейти за посиланням, яке містить на офіційному сайті Причорноморської фундації права, (www.blackseafoundationoflaw.org.ua) в розділі «Події» в інформації про конференцію.
ІІ. Сплатити організаційний внесок у розмірі 80 грн. за наступними банківськими реквізитами:
Банк одержувача: АТ "УкрСиббанк"
Поточний рахунок одержувача: 26206288136500
ОКПО: 1505224406
МФО банка одержувача: 351005
П.І.Б. : Шарапова Зінаїда Олександрівна
Призначення платежу: поповнення поточного рахунку Шарапової З.О. від ПІБ____
Оплату організаційного внеску можна зробити у відділенні будь-якого банку в Україні або через Інтернет у разі наявності у Вас електронного доступу до Ваших банківських рахунків.
При сплаті організаційного внеску необхідно обов’язково вказати Прізвище, Ім’я, По батькові учасника конференції.
Організаційний внесок покриває витрати, пов’язані з друком збірника тез конференції. Учасникам конференції не покриваються витрати, пов’язані з проживанням та харчуванням під час участі у заході.
ІІІ. Надіслати до оргкомітету до 13 березня 2012 р. (включно) на електронну скриньку conf.pfp@gmail.com наступні документи:

А) тези доповіді на українській, російській чи англійській мові;

Б) відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску (назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та має містити у другий часті слово «Квитанція» (наприклад, КалініченкоВ.П._Квитанція)
Вимоги до тез доповідей:

· Обсяг – до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007 у вигляді файла з розширенням *.doc; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм.
· Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: напрямок конференції відповідно до тематики тез доповіді, прізвище та ініціали автора (ів) (шрифт – напівжирний); посада, навчальний заклад, місце роботи у разі закінчення навчання; місто, в якому його розташовано, держава (шрифт – курсив); назва статті (великі літери, шрифт – напівжирний); текст.
Наприклад:
2. Конституційне право, муніципальне право
ад’юнкт кафедри філософії права та юридичної логіки
Національної академії внутрішніх справ
м. Київ, Україна
· Сторінки не нумеруються.
· Назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (наприклад, КалініченкоВ.П.)
· Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [2, с. 291]. Інший спосіб оформлення використаної літератури не допускається.
У разі заочної участі у конференції збірник тез конференції буде надісланий учасникам конференції на поштову адресу, вказану у заявці, протягом двох тижнів після проведення конференції.

Оргкомітет конференції:
Причорноморська Фундація Права
Адреса для поштової кореспонденції: 65001, Одеса 1, а/с 307
Адреса для відвідувачів: м. Одеса, вул. Жуковського, 33
@: conf.pfp@blackseafoundationoflaw.org.ua
W: www.blackseafoundationoflaw.org.ua
T: +38 091 342 65 42

Deadline date: March 13, 2012

Information source: http://conference.scholar.ru/